Kaja Henryk

„Dobry, troskliwy, wspaniały pedagog” – Florian Kaja urodził się 3 V 1895 roku w Dziembowie, w powiecie chocieskim. Był synem rolnika. Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej wsi. Dalsza edukacja w Pile przygotowywała go do zawodu nauczyciela. Przerwało ją powołanie Floriana Kai do niemieckiego wojska w 1915 roku. Po „wielkiej wojnie”, jako ochotnik z bronią w roku brał udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zanim trafił do Bydgoszczy mieszkał m. in. w Warszawie. Jako ochotnik Wojska Polskiego dosłużył się tam stopnia plutonowego w Zarządzie Składów Artyleryjskich. Potem pracował jako sekretarz Wydziału Propagandy Ekspozytury Komisariatu w powiecie reszelskim. Po przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach rodzina Kajów wreszcie trafiła do naszego miasta. Tu Florian Kaja uzupełnił swoje wykształcenie pedagogiczne w Seminarium Nauczycielskim i rozpoczął pracę nauczyciela, najpierw w szkole powszechnej w Nowej Wsi Ujskiej, a potem kierował szkołą powszechną w Morzewie, w powiecie chocieskim. Tam zasłużył się w spolonizowaniu mocno zniemczonych wsi oraz w ożywieniu życia kulturalnego. W następnych latach, aż do wybuchu II wojny światowej związany był z Bydgoszczą, był nauczycielem w Seminarium Nauczycielskim (od 1938 roku Państwowe Liceum Pedagogiczne), w Szkole Ćwiczeń uczył wielu przedmiotów. Doraźnie uczył również m. in. w Publicznej Szkole Przemysłowo – Dokształcającej i Szkole Rolniczej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Bydgoszczy. 14 X 1939 roku, aresztowany przez gestapo, a wraz z grupą innych bydgoskich nauczycieli dnia 31 X tegoż roku rozstrzelany w Dolinie Śmierci, w Fordonie…
Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy, przy ul. Bałtyckiej nosi jego imię.

Bydgoski Słownik Biograficzny/ red. Janusz Kutta, T. 6, Bydgoszcz: Kujawsko Pomorskie Towarzystwo Kulturalne, 2000.

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio