Mross Bernard

ur. 11 stycznia 1934 r. przy ulicy Kossaka w Bydgoszczy. Syn Heleny z d. Piskorskiej i Dominika. Ojciec w czasie I wojny światowej walczył pod Verden w wojsku niemieckim, uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim oraz walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Matka pracowała jako księgowa. Rodzina mieszkała w czasie okupacji i po wojnie na Jarach przy ulicy Słupskiej. Do 1939 roku prowadzony do Ochronki przy ulicy Czerwonego Krzyża. Uczęszczał do szkoły przy ulicy Pijarów, a następnie do gimnazjum i liceum przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie był ostatnim rocznikiem zdającym Małą Maturę. Był absolwentem III LO w Bydgoszczy. W 1956 roku ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi UMK w Toruniu. W latach 1965-1970 studiował prawo na UMK w Toruniu. Studiował podyplomowo Eksport Budownictwa. Brał udział w Wojewódzkich Biegach Narodowych, a w 1953 roku zdobył ze swoją osadą wioślarską Mistrzostwo Polski w Poznaniu na Malcie. W 1956 roku nakazem pracy przydzielony najpierw do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, a następnie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mogilnie, gdzie pracował do 1957 roku. Pracował również w Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Bydgoszczy. W 1961 roku wybrany na radnego Miasta Bydgoszczy z ramienia SD. W latach 1962-1969 wiceprzewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Od 1970 do 1980 roku wykładał na WSI w Bydgoszczy. Przewodniczył Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, którego odsłonięcie nastąpiło w dniu 18 maja 1968 roku. Był to pierwszy w Polsce pomnik Henryka Sienkiewicza po drugiej wojnie światowej (z historią budowy pomnika można się zapoznać czytając broszurę pt „Bydgoszcz w hołdzie Sienkiewiczowi” wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne w Bydgoszczy w maju 1968 roku). Był członkiem zespołu generalnego realizatora inwestycji przy Pomorskim Zjednoczeniu Budownictwa Przemysłowego. Uczestniczył w dwóch delegacjach, w Iraku (1981-1982) oraz w Niemczech , gdzie był członkiem (1982-1987) Komitetu Pomocy dla Kraju przy Ambasadzie w Berlinie. Pracował również w biurze projektów Biprokabel w Bydgoszczy do 1989 roku. Były prezes AZS w Bydgoszczy. Uhonorowany złotą odznaką ASZ oraz srebrną odznaką dla zasłużonych dla kultury fizycznej i sportu. Przeszedł na emeryturę w 1993 roku.

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio