Brzezicha Benon

Benon Brzezicha urodził się w 1928 roku w Bydgoszczy. Do 1942 roku uczył się w szkole powszechnej przy ul. Dąbrowskiego na Szwederowie. W czasie II wojny światowej, na ostatni rok nauki (1942/43) Niemcy przenieśli polskich uczniów do szkoły przy ul. Leszczyńskiego, przeznaczonej wyłącznie dla Polaków.
Po jej ukończeniu, Benon Brzezicha wiosną 1943 roku dostał skierowanie do pracy w niemieckiej firmie budowlanej przy pl. Poznańskim. W drugiej połowie 1944 roku firma ta budowała umocnienia wojskowe, m.in. pod Iławą, później w okolicach Torunia.
W lutym 1945 roku rozpoczął naukę zawodu w kolejowych Warsztatach Elektrotechnicznych przy ul. Zygmunta Augusta, w których przed wojną, od 1919 roku, pracował jego ojciec. Wówczas były to Warsztaty Sygnałowe. W przyzakładowej szkole zawodowej zdobył zawód mechanika precyzyjnego, w maju 1948 roku zdał egzamin czeladniczy przed Izbą Rzemieślniczą i rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym. Jako technik-mechanik został skierowany na centralny kurs w Świdrze, kurs dla osób przewidzianych na kierownicze stanowiska.
Po jego ukończeniu został głównym mechanikiem Warsztatów Elektrotechnicznych. Pracował na tym stanowisku do emerytury, na którą odszedł 30 czerwca 1990 r. Jako główny mechanik, Benon Brzezicha był w dużej mierze odpowiedzialny najpierw za rozbudowę, a później za budowę Kolejowych Zakładów Łączności (tak od lat 50. nazywają się dawne Warsztaty Elektrotechniczne) w nowym miejscu, przy ul. Ludwikowo.
Od 1960 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W tym czasie był m.in. przewodniczącym koła SITK przy KZŁ, by po latach zostać sekretarzem zarządu oddziału – od lipca 1990 roku. Pełnił tę funkcję do kwietnia 2006, a później został dyrektorem biura oddziału SITK RP w Bydgoszczy.
Za długoletnią pracę i społeczną działalność wyróżniony wieloma odznaczeniami branżowymi i państwowymi. W 1980 roku odznaczony Złotą Odznaką SITK, a w 2001 ROKU – Złotą z diamentem Odznaką SITK. Od 1997 roku jest zasłużonym seniorem Stowarzyszenia, od 2002 – członkiem honorowym tej organizacji. Uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jest rzeczoznawcą branży telekomunikacyjnej, współautorem monografii „Zarys działalności oddziału SITK w Bydgoszczy w latach 1946-1998″ oraz „55 lat oddziału SITK w Bydgoszczy 1946-2001″.

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio