Inne projekty

Archiwum Historii Mówionej

Ośrodek KARTA

ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (+48 22) 848 07 12; 848-07-28; 848-07-61:
Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
http://www.audiohistoria.pl

Archiwum Historii Mówionej to zbiór ok. 3,5 tys. nagrań audio i 90 wideo relacji biograficznych oraz innych świadectw archiwalnych dotyczących XX wieku. Kolekcję zapoczątkowało w 1987 r. od Archiwum Wschodnie gromadzącego wspomnienia mieszkańców dawnych Kresów Wschodnich, obywateli polskich represjonowanych przez sowieckie władze. W 2003 r. pojawił się program Historia Mówiona, od 2006 r. jako część Mediateki Domu Spotkań z Historią (DSH). Relacje udostępniane są za pośrednictwem portalu Audiohistoria.pl.

Wybrane projekty prezentowane w ramach programu Historia Mówiona :

  • Zapomniani świadkowie XX wieku
  • Warszawa wielonarodowa. Cudzoziemscy mieszkańcy stolicy 1945-1989
  • Ocaleni z Mauthausen (MSDP
  • XX wiek na Zaolziu
  • Biografie kresowe. Relacje świadków
  • Krzyż-Kreuz w XX wieku. Polska i niemiecka pamięć pewnego miasta

Lublin – Pamięć Miejsca

Dziedzictwo kulturowe Lublina i Lubelszczyzny

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67
http://www.tnn.pl/pamie.php

Program polega na rejestrowaniu, opracowywaniu oraz upowszechnianiu opowieści dotyczących Lublina i Lubelszczyzny, od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych. Zebrane wspomnienia – od całych biografii po drobne szczegóły i wrażenia – w bliski dla słuchacza sposób budują obraz przeszłości miasta i Regionu, zachowując go dla przyszłych pokoleń.

Program realizowany jest w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” od 1998 roku. W archiwum Pracowni Historii Mówionej znajdują się wspomnienia ponad 900 osób.Główne tematy poruszane w trakcie rozmów to: życie codzienne, szkoły, wielokulturowość, II wojna światowa, Holocaust, pomoc Żydom w okresie okupacji, opozycja polityczna, niezależny ruch wydawniczy, życie kulturalne.

Archiwum Historii Mówionej

Muzeum Powstania Warszawskiego

ul. Grzybowska 79
00-844 Warszawa
http://ahm.1944.pl/

W październiku 2004 roku w Muzeum Powstania Warszawskiego powstało Archiwum Historii Mówionej. Jego głównym zadaniem jest utrwalenie relacji kilku tysięcy żołnierzy Armii Krajowej – uczestników Powstania Warszawskiego, żyjących dzisiaj w Polsce i za granicą. Archiwum przeprowadziło ponad 2700 wywiadów z uczestnikami Powstania Warszawskiego. Wszystkie relacje są utrwalane w wersji elektronicznej i publikowane na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Bojarska 37
44-100 Gliwice
tel.: (0-32) 232 49 02; (0-32) 461 20 70
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (0-77) 402 51 05
http://www.e-historie.pl/

Projekt jest realizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Jego celem jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodych ludzi zainteresowanych dziejami całego Śląska.

Projekt polega na przeprowadzeniu wywiadów z rodzimymi mieszkańcami regionu i umieszczeniu tych wywiadów na portalu internetowym www.e-historie.pl..

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

ul. Teatralna 10–12
50–055 Wrocław
tel. 71 334 90 44
tel. 0 663 901 767
http://www.pamieciprzyszlosc.pl

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” powołany został do życia jako państwowa instytucja kultury w marcu 2007 roku. Jego zadaniem jest dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o powojennej historii Wrocławia i Dolnego Śląska oraz ziemiach zachodnich. Od początku 2009 roku Ośrodek funkcjonuje jako instytucja samorządowa miasta Wrocławia. Ośrodek realizuje swoje cele poprzez m.in. zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; w tym w szczególności prowadzenie archiwum zapisów historii mówionej (Statut § 4 pkt. 2).

Świadkowie Historii

Narodowe Centrum Kultury

ul. Senatorska 12,
00-082 Warszawa
tel.: 0 22 2 100 100
http://swiadkowiehistorii.pl/

Celem programu edukacyjnego „Świadkowie Historii” było zbieranie świadectw zapomnianych bohaterów i świadków mało dotąd znanych, a ważnych wydarzeń historycznych XX wieku i archiwizowaniu ich na stronie internetowej www.swiadkowiehistorii.pl. Podjęto również prace nad „Elementarzem historii mówionej” – pierwszym w Polsce wydawnictwem edukacyjnym opisującym metodę poznawania historii poprzez bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem – świadkiem historii.

W 2008 r., kiedy wydano „Elementarz historii mówionej” Narodowe Centrum Kultury zmieniło profil programu, który od tej pory promuje metodę „historii mówionej” wśród uczniów i studentów. Witryna www.swiadkowiehistorii.pl prezentuje zebrane dotąd, przykładowe relacje i wykorzystuje metodologię „Elementarza”. Jej częścią jest sieć dokumentacyjna, czyli kompleksowa baza wszystkich podmiotów, stowarzyszeń i organizacji w Polsce, które zbierają lub mają w swoim posiadaniu relacje i wspomnienia świadków historii XX wieku.

Wirtualny Sztetl

Muzeum Historii Żydów Polskich

ul. Mazowiecka 13
00-090 Warszawa
Tel  48 22 471 03 83
http://www.sztetl.org.pl/pl//

Wirtualny Sztetl to portal żydowskiej historii lokalnej. Choć już w momencie uruchomienia portal zawiera dużo informacji, jego przyszłością jest współpraca internautów w ramach rozwiązań Web 2.0. Powstaje medium, które spełni rolę pomostu między historią polsko-żydowskich miast i współczesnym, wielokulturowym światem. Wirtualny Sztetl to portal żydowskiej historii lokalnej. Choć już w momencie uruchomienia portal zawiera dużo informacji, jego przyszłością jest współpraca internautów w ramach rozwiązań Web 2.0. Powstaje medium, które spełni rolę pomostu między historią polsko-żydowskich miast i współczesnym, wielokulturowym światem.

 

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej

31-007 Kraków, ul. Gołębia 13,
tel. 12/ 455 69 77
http://pthm.pl/ 

Polskie Towarzystwo Historii Mówionej zrodziło się z potrzeby nadania formalnych ram rozwijającej się i różnorodnej aktywności polskich humanistów parających się historią mówioną. Powstało ono w styczniu 2009 r. w Krakowie i zrzesza ono historyków oraz badaczy wielu innych dyscyplin humanistyki z całej Polski profesjonalnie zajmujących się historią mówioną. Reprezentuje polskie środowisko na forum międzynarodowym (np. wobec International Oral History Association). Wśród członków PTHM znajdują się między innymi członkowie uznanych i cenionych ośrodków badawczych jak: Fundacja Ośrodka „Karta” z  Warszawy czy Brama Grodzka-Teatr NN z Lublina. Silnie reprezentowani są pracownicy polskich uczelni, doktoranci, członkowie stowarzyszeń oraz osoby od lat samodzielnie prowadzące projekty badawcze i edukacyjne wykorzystujące metodę i źródła historii mówionej.

 

ARCHIWUM DŹWIĘKOWE KCYNI

Urząd Miejski w Kcyni
ul. Rynek 23
89-240 Kcynia
tel. 52 589 37 29
email: justyna.makarewicz@kcynia.pl
http://www.dzwiekowearchiwum.kcynia.pl/ 

„Utworzenie Dźwiękowego archiwum Kcyni oraz organizacja wystawy  „Z archiwum pamięci – obraz Kcyni we wspomnieniach mieszkańców” w miejscowości Kcynia” – tak brzmi pełna nazwa projektu, na który Gmina Kcynia otrzymała dofinansowanie od Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w ramach działania 413 PROW. Projekt jest autorskim pomysłem Justyny Makarewicz. (…)  Podstawowym celem projektu było przybliżenie mieszkańcom bogatego dziedzictwa historycznego Kcyni, poprzez nagranie wspomnień oraz zorganizowanie wystawy. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, nie ma świadomości, jakie było znaczenie Kcyni na lokalnej mapie przed wojną, jakie tutaj działały stowarzyszenia, jak ludziom się żyło. Produktem projektu jest publikacja książkowa zawierająca wspomnienia wzbogacone o kolekcję archiwalnych fotografii ze zbiorów Zbigniewa Prusaka oraz o zdjęcia współczesnej Kcyni. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio