Świadectwo szkolne Urszuli Świątkówny

3d_swiatek_paschke

Świadkowie: Świątek-Paschke Urszula.
Słowa kluczowe: Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Bydgoszczy. Szkoła ćwiczeń, świadectwa szkolne, Świątek-Paschke Urszula i szkolnictwo podstawowe w Bydgoszczy.

Świadectwo szkolne Urszuli Świątkówny ukończenia pierwszego półrocza pierwszego oddziału w roku szkolnym 1929/1930.

Miejsce i rok wydania: Siedmioklasowa Szkoła Ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Bydgoszczy. 30 styczeń 1930 roku.
Digitalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Własność: Urszula Świątek-Paschke

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio