Decyzja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

decyzja

Świadkowie: Hys Wiktor.
Słowa kluczowe: Hys Wiktor i świadczenia dla kombatantów.

Decyzja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o przyznaniu świadczenia przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistyczny Republik Radzieckich

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 1997
Digitalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Własność: Wiktor Hys

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio