Życiorys Floriana Kaji

florian_kaja_zyciorys

Świadkowie: Kaja Henryk.
Słowa kluczowe: Kaja Florian (nauczyciel), Kaja Henryk i życiorys.

Życiorys

       Urodziłem się 3.V 1895 r. w Dziembowie, pow. chodzieskim z ojca rolnika Konstantego Kaji i matki Strzeżysławy z domu Piosik. Do 16 r. życia przebywałem w domu rodziców w Dziembowie, gdzie ukończyłem 4 klasową szkołę powszechną w latach 1901-1909. W latach 1906/07 brałem czynny udział w t. zw. strajku szkolnym. Od roku 1911 do 1915 uczęszczałem do niemieckich zakładów kształcenia nauczycieli t. j. do preparandii i seminarium naucz. w Pile. W  roku 1913 nabyli rodzice 400 morgowe gospodarstwo rolne w Otrach w powiecie reszelskim na Warmii. W czerwcu 1915 zostałem powołany do armii niemieckiej. Od sierpnia 1915 aż do końca wojny byłem prawie bez przerwy na froncie. W grudniu 1918 r. po zwolnieniu z wojska powróciłem do domu rodziców na Warmię. 27.XII. 1918 r. przybyłem do Poznania na zjazd nauczycieli Polaków. Przybywszy na miejsce w historycznej chwili kiedy Poznań wyzwalał się z pod jarzma zaborców stanąłem wśród tych, którzy z bronią w ręku wroga wypędzali. Na zjeździe nauczycieli dowiedziałem się, że w krótce będą zorganizowane kursa dla tych, którzy na skutek wojny musieli przerwać naukę. Powróciłem do domu rodziców śledziłem bacznie sprawę polską w Poznańskim. Przekonałem się też wnet, że oswobadzenie Poznańskiego przyjęło charakter wojny. Z wielkim trudem udało mi się przekroczyć granicę pod Działdowem. Wstąpiłem jako ochotnik do wojska polskiego. Przydzielono mnie do Składów Artylerii w Cytadeli w Warszawie, gdzie pełniłem funkcje magazyniera. Po rocznej służbie w wymienionej formacji zostałem rozkazem Min. Spr. Wojsk. jako Warmiak zwolniony do pracy na terenie plebiscytowym. Komisarz plebiscytowy przydzielił mnie do pracy w wydziale propagandy na powiat reszelski. Praca moja polegała na organizowaniu wieców, komunikowaniu się z mężami zaufania po wioskach, rozwożeniu ulotek agitacyjnych oraz załatwianiu prac biurowych. Mimo prześladowań i szykan ze strony niemieckiej wytrwałem do końca plebiscytu na swoim stanowisku. W kwietniu 1920 r. przybyłem do Bydgoszczy. W Państw. Sem. Nauczycielskim w Bydgoszczy zdawałem w grudniu 1920 egzamin na nauczyciela szkół powszechnych. Od 1/ I 1921 pracuję w zawodzie nauczycielskim. Od r. 1923 jestem stałym nauczycielem szkoły ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Naucz. w Bydgoszczy. Jestem od r. 1925  żonaty, mam 4 dzieci w wieku od lat 12 do 6.

Florian Kaja
nauczy. szk. ćwiczeń.

Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok wydania: 1927
Digitalizacja: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Własność: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Copyrights © 2011 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Projekt i realizacja: Strony Internetowe OH! Studio